Isifo seswekile

 • Diabetic Health Patch-Functional Plaster Solution

  Isisombululo seswekile yezeMpilo-yePatch-eSebenzayo yokuTyabeka

  Isifo sePhepha seswekile. Ukwahluka kwayo kwenza ukuba kube lula ukungena ngesikhumba kwiiarhente eziyimfuneko kwimithambo yegazi.
  Ukuhanjiswa ngokuthe ngqo egazini kuzisa izinto eziyimfuneko kwinkqubo yokujikeleza kwegazi ethi yona ithi icuthe amanqanaba eswekile.
  Ukungena kuwo onke amalungu omzimba, bafikelela kwabo bafuna ukuphiliswa. Isifo seswekile sichaphazela umzimba ngokudlulayo ngokusebenzisa indawo ye-navael.
  Izicatshulwa zezityalo zibandakanyiwe kwisiqwenga, ngoncedo ngononophelo ngedosi echanekileyo yokumisela amanqanaba eswekile yegazi. Isifo seswekile siyilelwe ukunyanga iipheripheral zeswekile zalapha ekhaya, ukunceda ukunciphisa iimpawu eziziswe sisifo seswekile esifana nentlungu enzulu, ukuphefumla kancinci, inkumbulo engeyiyo, ukuchama rhoqo, ukuba ndindisholo kunye nentlungu emalungwini.